Garantivillkor

Garantivillkor Wilfa luft/luftvärmepumpar

Wilfa ger 7 års garanti på värmepumpar räknat från och med inköpsdatum. Garantin täcker tillverkningsfel eller defekter som uppstår under garantiperioden. Inköpskvitto i kombination med installationsintyg från certifierad verksamhet fungerar som bevis gentemot återförsäljaren vid åberopande av garanti.

Garantin gäller endast produkter som köps och används för privat bruk, för normala hushållsändamål. Garantin gäller inte om produkten används för kommersiella ändamål. Garantin gäller inte om produkten används felaktigt eller oaktsamt, eller annan underlåtelse att följa Wilfas anvisningar, eller om produkten har modifierats eller om reparation har utförts av en icke auktoriserad person/verkstad. Garantin omfattar vidare inte fel som uppstår till följd av normalt slitage, felaktig användning, bristande underhåll eller felaktig elektrisk spänning eller:

· Överbelastning av produkten
· Delar som normalt slits
· Delar som du förväntar dig ska bytas ut regelbundet (t.ex filter, batteri)

Artikel tillagd till varukorg.
0 artiklar - kr